Nhiều hình ảnh đẹp “Tự hào một dải biên cương”

Bộ ảnh đạt huy chương vàng của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).
Bộ ảnh đạt huy chương vàng của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).
Bộ ảnh đạt huy chương vàng của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).
Lên top