Nhiều Fanclub của Sơn Tùng MT-P tạm dừng hoạt động vì "giận" thần tượng?

Sơn Tùng đã không đến tham dự các cụm rạp do các trưởng Fanclub sắp xếp dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa anh và người hâm mộ. Ảnh:MTPE
Sơn Tùng đã không đến tham dự các cụm rạp do các trưởng Fanclub sắp xếp dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa anh và người hâm mộ. Ảnh:MTPE
Sơn Tùng đã không đến tham dự các cụm rạp do các trưởng Fanclub sắp xếp dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa anh và người hâm mộ. Ảnh:MTPE
Lên top