Nhiều di sản của Huế mất đi do không kịp thời kiểm kê

Nhiều di sản ở Thừa Thiên Huế đã bị mất đi do không được kiểm kê. Ảnh: Tường Minh
Nhiều di sản ở Thừa Thiên Huế đã bị mất đi do không được kiểm kê. Ảnh: Tường Minh
Nhiều di sản ở Thừa Thiên Huế đã bị mất đi do không được kiểm kê. Ảnh: Tường Minh
Lên top