Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ đau xót trước tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời

Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời. Ảnh: TL
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời. Ảnh: TL
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời. Ảnh: TL
Lên top