Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Gỡ "lệnh cấm" 18+ triển lãm ảnh nude là sự "cởi mở"

Tác phẩm "Âm dương" của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định
Tác phẩm "Âm dương" của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định
Tác phẩm "Âm dương" của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định
Lên top