Nhảy cùng Quang Đăng, Chi Pu khóc ngất vì chấn thương rách cơ đùi

Chi Pu bật khóc vì chấn thương 1 tháng. Ảnh: NSCC
Chi Pu bật khóc vì chấn thương 1 tháng. Ảnh: NSCC
Chi Pu bật khóc vì chấn thương 1 tháng. Ảnh: NSCC
Lên top