Nhật Kim Anh và dàn sao đóng "Vua bánh mì" bản Việt: Có áp lực với bản gốc?

Nhật Kim Anh và dàn sao đóng Vua bánh mì bản Việt. Ảnh: NSX
Nhật Kim Anh và dàn sao đóng Vua bánh mì bản Việt. Ảnh: NSX
Nhật Kim Anh và dàn sao đóng Vua bánh mì bản Việt. Ảnh: NSX
Lên top