Nhật Kim Anh, Hồ Ngọc Hà và dàn sao "39 độ yêu" sau 15 năm giờ ra sao?

Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh và dàn sao "39 độ yêu" có nhiều ngã rẽ sự nghiệp riêng. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh và dàn sao "39 độ yêu" có nhiều ngã rẽ sự nghiệp riêng. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh và dàn sao "39 độ yêu" có nhiều ngã rẽ sự nghiệp riêng. Ảnh: Cắt phim, NSCC
Lên top