Nhật Hạ, Hương Tràm, Đức Tiến, Bằng Kiều ra sao giữa mùa COVID-19 ở Mỹ?

Các nghệ sĩ định cư tại Mỹ sống lạc quan giữa mùa COVID-19. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ định cư tại Mỹ sống lạc quan giữa mùa COVID-19. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ định cư tại Mỹ sống lạc quan giữa mùa COVID-19. Ảnh: NSCC
Lên top