Nhận thức đúng vai trò “soi đường cho quốc dân đi” của văn hoá

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng”mới đây chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh: P.V
Tiết mục nghệ thuật trong chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng”mới đây chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh: P.V
Tiết mục nghệ thuật trong chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng”mới đây chào mừng Hội nghị Văn hoá toàn quốc. Ảnh: P.V
Lên top