Vụ nghi “đạo” Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam:

Nhận sai, đại diện nhóm biên soạn xin lỗi

Ông Hoàng Tuấn Công cho rằng, nhiều mục trong cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” đã sao chép từ các công trình ông đã công bố. Ảnh: X.H
Ông Hoàng Tuấn Công cho rằng, nhiều mục trong cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” đã sao chép từ các công trình ông đã công bố. Ảnh: X.H
Ông Hoàng Tuấn Công cho rằng, nhiều mục trong cuốn “Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam” đã sao chép từ các công trình ông đã công bố. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top