Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x nói về lý do khó hiểu của Tình yêu và tham vọng

Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh chia sẻ về những khó hiểu của vai diễn trong Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh chia sẻ về những khó hiểu của vai diễn trong Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Diễm My 9x và Nhan Phúc Vinh chia sẻ về những khó hiểu của vai diễn trong Tình yêu và tham vọng. Ảnh: NSCC, Cắt từ clip
Lên top