Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ "hãy ích kỉ một chút đi!"