Nhạc trưởng Lê Phi Phi: Tôi chiến thắng COVID-19 nhờ có vợ và luyện tập

Lên top