Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh"

Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh". Ảnh: Nhàn Phúc.
Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh". Ảnh: Nhàn Phúc.
Nhạc Tết quen thuộc thời "ông bà anh". Ảnh: Nhàn Phúc.
Lên top