Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và giai điệu đẹp về triết lý nhân sinh

Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn mẫn tiệp ở tuổi 103. Chụp tại lễ công bố tác phẩm “Nguyễn Vĩnh Bảo - Những giai điệu cuộc đời” ngày 24.5. Ảnh: Lục Tùng
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn mẫn tiệp ở tuổi 103. Chụp tại lễ công bố tác phẩm “Nguyễn Vĩnh Bảo - Những giai điệu cuộc đời” ngày 24.5. Ảnh: Lục Tùng
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo vẫn mẫn tiệp ở tuổi 103. Chụp tại lễ công bố tác phẩm “Nguyễn Vĩnh Bảo - Những giai điệu cuộc đời” ngày 24.5. Ảnh: Lục Tùng
Lên top