Nhạc sĩ Phú Quang bị biến chứng từ bệnh tiểu đường, tiên lượng xấu

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: NV
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: NV
Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: NV
Lên top