Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Phúc qua đời ở tuổi 88

Nhạc sĩ Thanh Phúc khi đã về hưu. Ảnh Báo Công Luận
Nhạc sĩ Thanh Phúc khi đã về hưu. Ảnh Báo Công Luận
Nhạc sĩ Thanh Phúc khi đã về hưu. Ảnh Báo Công Luận
Lên top