Nhạc sĩ Lê Quang cắt bàn chân, xin từ chối nhận ủng hộ của Đàm Vĩnh Hưng

Nhạc sĩ Lê Quang tại phòng mổ. Ảnh: Cam Thơ
Nhạc sĩ Lê Quang tại phòng mổ. Ảnh: Cam Thơ
Nhạc sĩ Lê Quang tại phòng mổ. Ảnh: Cam Thơ
Lên top