Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: “Bán vé bằng cái cũ thì buồn lắm!”