Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhạc sĩ Dương Thụ: Sự thụt lùi của âm nhạc không ở hoạt động giải trí