Nhạc sĩ Dương Thụ: Sự thụt lùi của âm nhạc không ở hoạt động giải trí