Nhạc sĩ Chu Minh chia sẻ về bản hùng ca "Người là niềm tin tất thắng"

PGS.TS, nhạc sĩ Chu Minh - tác giả ca khúc bất diệt "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh Ngô Khiêm
PGS.TS, nhạc sĩ Chu Minh - tác giả ca khúc bất diệt "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh Ngô Khiêm
PGS.TS, nhạc sĩ Chu Minh - tác giả ca khúc bất diệt "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh Ngô Khiêm
Lên top