Nhà văn Chu Lai: Ai cho phép Hội Nghệ nhân & Thương hiệu Việt Nam sắc phong danh hiệu?

Việc phong tặng danh hiệu "giáo sư âm nhạc" cho Ngọc Sơn gây xôn xao mạng xã hội và giới phê bình âm nhạc.
Việc phong tặng danh hiệu "giáo sư âm nhạc" cho Ngọc Sơn gây xôn xao mạng xã hội và giới phê bình âm nhạc.