Nhà thơ Nguyễn Duy: "Thanh bình là phúc của dân tộc"

Tác giả và nhà thơ Nguyễn Duy (trái)
Tác giả và nhà thơ Nguyễn Duy (trái)
Tác giả và nhà thơ Nguyễn Duy (trái)
Lên top