Nhà sản xuất phim điện ảnh Kiều: "Chúng tôi không cổ súy "tiểu tam"

Nhà sản xuất phim Kiều chia sẻ xoay quanh câu chuyện phim. Ảnh: NSCC.
Nhà sản xuất phim Kiều chia sẻ xoay quanh câu chuyện phim. Ảnh: NSCC.
Nhà sản xuất phim Kiều chia sẻ xoay quanh câu chuyện phim. Ảnh: NSCC.
Lên top