Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng thành phố vượt “bão” COVID-19

Một chương trình nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: Nhà hát Trưng Vương
Một chương trình nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: Nhà hát Trưng Vương
Một chương trình nghệ thuật của Nhà hát Trưng Vương. Ảnh: Nhà hát Trưng Vương
Lên top