Nhà báo - nhà thơ: Sự đồng điệu “chức phận cao quý của thi ca”

Tập thơ Tiếng quê của Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Tập thơ Tiếng quê của Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Tập thơ Tiếng quê của Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Lên top