Nguyễn Huy Thiệp - “ông Vua” truyện ngắn đã về trời!

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (bên phải) và họa sĩ Đào Hải Phong. 
Ảnh do họa sĩ Đào Hải Phong cung cấp
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (bên phải) và họa sĩ Đào Hải Phong. Ảnh do họa sĩ Đào Hải Phong cung cấp
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (bên phải) và họa sĩ Đào Hải Phong. Ảnh do họa sĩ Đào Hải Phong cung cấp
Lên top