Người Việt Nam đầu tiên vào Top 30 người quyền lực nhất làng golf thế giới