Người Việt đi du lịch Ấn Độ: Thuê “chuyên cơ” đi lễ Phật!

Người Việt hành hương lễ Phật ở Ấn Độ bằng charter của Vietravel. Ảnh: Hoàng Quân
Người Việt hành hương lễ Phật ở Ấn Độ bằng charter của Vietravel. Ảnh: Hoàng Quân
Người Việt hành hương lễ Phật ở Ấn Độ bằng charter của Vietravel. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top