Người Sài Gòn quen và lạ với những cơn mưa bằng công nghệ thực tế ảo, 3D mapping

Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình với công nghệ 3D Mapping
Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình với công nghệ 3D Mapping
Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình với công nghệ 3D Mapping
Lên top