Người phục chế sách cũ còn lại

Ông Rạng dùng chiếc máy này để cắt bìa và các trang sách. Ảnh: V.V
Ông Rạng dùng chiếc máy này để cắt bìa và các trang sách. Ảnh: V.V
Ông Rạng dùng chiếc máy này để cắt bìa và các trang sách. Ảnh: V.V
Lên top