"Người phán xử" Trung Anh giành Cánh diều Vàng đầu tiên