Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Người phán xử" Trung Anh giành Cánh diều Vàng đầu tiên