Người dân đi làm đồng phát hiện sập đá cổ từ thế kỷ XVI

Sập đá cổ này được người dân phát hiện nằm ngay dưới mặt ruộng trong lúc canh tác. Ảnh: Diệu Anh
Sập đá cổ này được người dân phát hiện nằm ngay dưới mặt ruộng trong lúc canh tác. Ảnh: Diệu Anh
Sập đá cổ này được người dân phát hiện nằm ngay dưới mặt ruộng trong lúc canh tác. Ảnh: Diệu Anh
Lên top