"Người ấy là ai" tiếp tục dính lùm xùm, quản lí gameshow có lỏng lẻo?

Chương trình Người ấy là ai tiếp  tục dính lùm xùm về việc thí sinh gian dối. Ảnh: CTCC
Chương trình Người ấy là ai tiếp tục dính lùm xùm về việc thí sinh gian dối. Ảnh: CTCC
Chương trình Người ấy là ai tiếp tục dính lùm xùm về việc thí sinh gian dối. Ảnh: CTCC
Lên top