Người ấy là ai: "Lan Phương, Trấn Thành đồng cảm vì nữ chính si tình"

Nữ chính chương trình tập 8 là một biên tập viên xinh đẹp. "Ảnh: Vie"
Nữ chính chương trình tập 8 là một biên tập viên xinh đẹp. "Ảnh: Vie"
Nữ chính chương trình tập 8 là một biên tập viên xinh đẹp. "Ảnh: Vie"
Lên top