Ngôi nhà ché - Bộ sưu tập cổ vật gốm độc đáo ở đại ngàn Tây Nguyên

Các loại choé cổ Tây Nguyên quý hiếm của các Lò Gốm cổ Gò Sành, Gò Cây Mê, Trường Cửu, Mỹ Thiện, Quảng Đức...có niên đại từ thế kỷ XIII - XV. Ảnh: Bảo Trung
Các loại choé cổ Tây Nguyên quý hiếm của các Lò Gốm cổ Gò Sành, Gò Cây Mê, Trường Cửu, Mỹ Thiện, Quảng Đức...có niên đại từ thế kỷ XIII - XV. Ảnh: Bảo Trung
Các loại choé cổ Tây Nguyên quý hiếm của các Lò Gốm cổ Gò Sành, Gò Cây Mê, Trường Cửu, Mỹ Thiện, Quảng Đức...có niên đại từ thế kỷ XIII - XV. Ảnh: Bảo Trung
Lên top