Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngọc Sơn khen Giang Hồng Ngọc xứng đáng quán quân “Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero”