Ngô Thanh Vân bắt tay cùng võ sư Cung Lê làm phim võ thuật quốc tế

Ngô Thanh Vân và Cung Lê trong buổi casting phim The Target.
Ngô Thanh Vân và Cung Lê trong buổi casting phim The Target.
Ngô Thanh Vân và Cung Lê trong buổi casting phim The Target.
Lên top