Nghìn năm tơ lụa Việt

Lễ tế bà chúa khai sinh ra nghề tằm tang xứ Quảng. Ảnh: Thái Hoàng
Lễ tế bà chúa khai sinh ra nghề tằm tang xứ Quảng. Ảnh: Thái Hoàng
Lễ tế bà chúa khai sinh ra nghề tằm tang xứ Quảng. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top