Nghỉ hưu, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn dẫn chương trình “Ai là triệu phú”

Nhà báo Lại Văn Sâm làm MC trong chương trình Ai là triệu phú.
Nhà báo Lại Văn Sâm làm MC trong chương trình Ai là triệu phú.
Nhà báo Lại Văn Sâm làm MC trong chương trình Ai là triệu phú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top