Nghệ thuật trúc chỉ Việt Nam đoạt giải thưởng thiết kế ở Mỹ

Bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu của Đặng Thị Bích Ngọc
Bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu của Đặng Thị Bích Ngọc