Nghệ thuật trúc chỉ Việt Nam đoạt giải thưởng thiết kế ở Mỹ

Bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu của Đặng Thị Bích Ngọc
Bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu của Đặng Thị Bích Ngọc
Bộ poster liên hoàn vở tuồng cổ San Hậu của Đặng Thị Bích Ngọc
Lên top