Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghe Thanh Hằng và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “tám” về phụ nữ nhân ngày 20.10