Nghệ sĩ Xuân Bắc nhận Giải thưởng Giọt hồng năm 2020

Nghệ sĩ Xuân Bắc (thứ ba từ phải sang) cùng các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Giọt hồng năm 2020. Ảnh: Công Thắng.
Nghệ sĩ Xuân Bắc (thứ ba từ phải sang) cùng các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Giọt hồng năm 2020. Ảnh: Công Thắng.
Nghệ sĩ Xuân Bắc (thứ ba từ phải sang) cùng các cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Giọt hồng năm 2020. Ảnh: Công Thắng.
Lên top