Nghệ sĩ xiếc không phải “kẻ mua vui”

Các nghệ sĩ xiếc tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Dủ
Các nghệ sĩ xiếc tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Dủ
Các nghệ sĩ xiếc tại TPHCM. Ảnh: Ngọc Dủ
Lên top