Nghệ sĩ Việt và vài... sự lố khi làm từ thiện

Mỹ Tâm được yêu mến bởi tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: T. L.
Mỹ Tâm được yêu mến bởi tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: T. L.
Mỹ Tâm được yêu mến bởi tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: T. L.
Lên top