Nghệ sĩ Việt và chương trình trực tuyến: Bước chuyển mình táo bạo, mới lạ

Đêm nhạc trực tuyến “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” quy tụ hơn 60 nghệ sĩ tham gia.
Đêm nhạc trực tuyến “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” quy tụ hơn 60 nghệ sĩ tham gia.
Đêm nhạc trực tuyến “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” quy tụ hơn 60 nghệ sĩ tham gia.
Lên top