Nghệ sĩ Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi phòng dịch COVID-19

Sao Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi mọi người giữ sức khỏe. Ảnh: NSCC
Sao Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi mọi người giữ sức khỏe. Ảnh: NSCC
Sao Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi mọi người giữ sức khỏe. Ảnh: NSCC
Lên top