Nghệ sĩ và công ty quản lý: Cuộc chiến giữa được và mất

Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ điển hình trong việc tự lực đạt thành công. Ảnh: T.L
Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ điển hình trong việc tự lực đạt thành công. Ảnh: T.L
Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ điển hình trong việc tự lực đạt thành công. Ảnh: T.L
Lên top