Nghệ sĩ ưu lo với sân khấu tư nhân

“Bà bầu” Hồng Vân tiếc nuối khi phải đóng cửa sân khấu kịch Superbowl vì lỗ vốn và bị thu hồi mặt bằng. Ảnh: T. L
“Bà bầu” Hồng Vân tiếc nuối khi phải đóng cửa sân khấu kịch Superbowl vì lỗ vốn và bị thu hồi mặt bằng. Ảnh: T. L
“Bà bầu” Hồng Vân tiếc nuối khi phải đóng cửa sân khấu kịch Superbowl vì lỗ vốn và bị thu hồi mặt bằng. Ảnh: T. L
Lên top